investa, инвеста, скопје, skopje, makedonija, македонија, градежни работи, градежно занаетчиски, водовод и канализација, vodovod i kanalizacija, instalacii, инсталации, санација, sanacija, gradeznistvo

investa
Хидроизолации
Индустриски подови
Монтажа на ПВЦ надворешни и внатрешни прозорски даски
Епоксидни системи
Спортски подови
Премази за базени на епоксидна и акрилатна основа
Фасади

Услуги

investa services

Хидроизолации

Изведување на хидроизолации на цементна основа, акрилатна основа, полиуретанска основа, подови со битуменски траки, експандирачки водонепропусни ленти, метални, гумени фугебанд траки и изолации со ПВЦ, ТПО и ЕПДМ мембрани

investa services

Индустриски подови

Изведување индустриски подови на цементна основа со подинг – К, на епоксидна основа со Адингпокс 1Б (премаз), Адингпокс 2 (саморазливен систем), Адингстатик и комбиниран систем на епоксидни подови

investa services

Дилатации

Комплетна обработка на конструктивни подни и ѕидни дилатации со материјали од програмата на АСР (Грција) и програмата на ТРН (Германија)

investa services

ПВЦ прозорски даски

Монтажа на ПВЦ надворешни и внатрешни прозорски даски со материјали од Graspointner

investa services

Епоксидни системи

Специфични молерофарбарски работи со епоксидни системи. Задоволуваат НАССР стандардите како и антикорозивни премази за бетон и челик

investa services

Бетонски конструкции

Санации на бетонски конструкции

investa services

Спортски терени

Изведба на подови за спортски терени

investa services

Противпожарни системи

Противпожарни системи за заштита на челични конструкции и електрични кабли

investa services

Базени

Премази за базени на епоксидна и акрилатна основа

investa services

Фасади

Изведба на сите видови фасади

Тековни објекти

Следни >>

 • Јавна Администрација - Државни Институции - Скопје

  Инвеститор: Бетон А.Д. -Скопје

  Опис: Хидро и термо изолација на проодна и непроодна тераса

  >> Фотографии

  Казнено поправен дом - Идризово

  Инвеститор: Карпош А.Д. -Скопје

  Опис: Епоксидни системи на монтажни бањи

  >> Фотографии
 • Станбено Деловен Објект - Скопје

  Инвеститор: Б.И.П Комерц Д.О.О -Скопје

  Опис: Епоксидни противклизни подови