investa, инвеста, скопје, skopje, makedonija, македонија, градежни работи, градежно занаетчиски, водовод и канализација, vodovod i kanalizacija, instalacii, инсталации, санација, sanacija, gradeznistvo

investa
Репарација и заштита на бетонски површини
Противпожарна заштита
Индустриски подови
Премази за базени на епоксидна и акрилатна основа
Зелени кровови

Услуги

investa services

Репарација и заштита на бетонски површини


Санација на потпатници, натпатници, мостови, тунели, канали и АБ конструктивни елементи со репаратурни малтери, саморазливни цементни смеси, антикорозивна и хемиска заштита на бетонски површини.

повеќе
investa services

Инјектирање на пукнатини


Санација на конструктивни пукнатини и пукнатини со активен продор на вода со залевање и инјектирање на материјали на епоксидна, полиуретанска и цементна основа.

повеќе
investa services

Залевање на крански греди и фундаменти


Залевање на крански стази и фундаменти со епоксидни смоли и готови саморазливни цементни смеси.

повеќе
investa services

Дилатациони системи


Изведба на дилатациони подни и ѕидни системи со примена на еластомерни заптивни профили, ЕПДМ и фугебанд траки, како и завршни вградни и надградни дилатациони лајсни.

повеќе
investa services

Зелени кровови


Изведба на зелени екстензивни кровови и дренажни системи.

повеќе
investa services

Хидроизолации


Изведба на хидроизолации, прекини на бетонирања и зачепување на продори на вода на подземни конструкции, проодни и непродни рамни кровови, резервоари, пречистителни станици, балкони, тераси, санитарни јазли, со материјали на цементна, акрилатна, ПВЦ, полиуретанска, ТПО, ЕПДМ, катранско-епоксидна и битуменска основа.

повеќе
investa services

Подни системи


Изведба на индустриски, гаражни и спортски подни системи со примена на епоксидни, цементни, полиуретански материјали и спортски акрилатни и ПВЦ подови.

повеќе
investa services

Противпожарни системи


Изведба на противпожарни системи за заштита на електрични кабли и челични конструкции со времетраење на противпожарна заштита до 60 минути.

повеќе
investa services

Фасади и декоративни премази


Изведба на контактни фасади, декоративни малтери, завршна обработка на фасадни и внатрешни ѕидови, базени, асфалтни и бетонски површини

повеќе

Тековни објекти

Следни >>

 • Станбен објект, Скопје

  Инвеститор: Глобал Импакт,Скопје

  Оперативни активности: Монтажа на експандирачки траки и премаз од Адингпокс-Н

  >> Фотографии

  Сити Центар – Прилеп

  Инвеститор: Тинекс МТ Дооел - Скопје

  Оперативни активности: Залевање на анкери, монтажа на експандирачки траки и монтажа на црева за инјектирање

  >> Фотографии
 • Деловен комплекс со затворен пазар

  Инвеститор: Камфуд Доо, Скопје

  Оперативни активности: Монтажа на фугебанд траки

  >> Фотографии

  Санација на опточен канал за Саска река, Рудник Саса М.Каменица

  Инвеститор: Страбаг АГ, Подр. Скопје
  Оперативни активности: Санација и заштита на бетонски површини и времено преусмерување на воден тек

  >> Фотографии